logonew

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΦΑΚΠΠ Δ. ΣΚΥΔΡΑΣ 2021-2022

EFAKPP

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                                          

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Κέννεντι 1

Τηλ:  23810 88540

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  – ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΣΤΟΥΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

 

Αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφες  μαζί με τα συνημμένα δικαιολονητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης κοινωνικής Προστασίας &  Παιδείας  του Δήμου Σκύδρας  για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 10-­5-2021 έως 31-05- 2021 στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.Κενεντυ 1 καθώς και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς .

Στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται παιδιά δημοτών και κατοίκων από 2,5 ετών, δηλαδή 30 μηνών έως την ηλικία που εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

γ) Τα νήπια τα εγγεγραμμένα στους Παιδικούς σταθμούς επανεγγράφονται, την επόμενη σχολική χρονιά υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου οι γονείς καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στην οικογενειακή τους κατάσταση.

δ) στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά από 8 μηνών εως 2,5 χρονών ηλικία εγγραφής στο νηπιακό τμήμα .

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ).

Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων όσον αφορά τα αποτελέσματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι άνεργες μητέρες και οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr)

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.

 

___________ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ______

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux),όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας του παιδιού όπου να φαίνονται τα εμβόλια  που έχει κάνει και οπωσδήποτε το Ε.Μ.Μ.R (Ιλαράς ερυθράς παρωτίτιδας )
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
 5. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη.

Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη .

Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι:Αντίγραφο

πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

Ανεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2020 που αφορά εισοδήματα έτους 2019. Λογαριασμός Δ.Ε.Η., ή Ο.Τ.Ε. (ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας).

8.Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.

 1. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας(αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικόοικογενειακής κατάστασης).

10 .Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής(φωτοτυπία) και τωνδύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φοράδιατάξεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, 5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00π.μ. έως 4.00μ.μ..εφοσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ( αίθουσα ύπνου , ξεκούρασης, προσωπικό κλπ ) διαφορετικά θα λειτουργεί έως τις 3.00μμ.

Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αλλά και κατά την περίοδο από 23/12 έως 7/1 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

♦♦♦ Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.μ.- 9.00π.μ. αυστηρά.

♦♦♦ Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 12.30μ.μ – εως το τέλος του ωραρίου μ.μ,

 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς τους από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν. Τα παραπάνω χρονικά όρια είναι τα καταληκτικά. Η προϊσταμένη του σταθμού έχει δυνατότητα να τα προσαρμόσει, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον αριθμό του προσωπικού.
 • Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο άτομο που θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί, και θα έχει υποχρέωση να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

♦♦♦ Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα.

♦♦♦ Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση.

 • Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.
 • Η προσαρμογή του κάθε παιδιού γίνεται με προσωπική επαφή με τη παιδαγωγό.

♦♦♦ Το αίσθημα της ασφάλειας, της κατανόησης και της αγάπης, μειώνει το άγχος του αποχωρισμού του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον, και σιγά-σιγά το βοηθά να νιώθει σιγουριά στον καινούργιο χώρο που του προτείνουμε να ενταχθεί.

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

♦♦♦ Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

♦♦♦ Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

♦♦♦ Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

♦♦♦ Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

♦♦♦ Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.00-9.00 V Παιχνίδια ελεύθερα στις ΓΩΝΙΕΣ
9.00-9.30 V Μάζεμα παιχνιδιών / πλύσιμο-τουαλέτα / πρωινό γεύμα.
9.30-12.00 V Χωρισμός ομάδων.
V Επιμέρους δραστηριότητες στις Γωνιές.
V Παράλληλα εργαστήρια.
V Ατομικές δραστηριότητες ομάδων.
V Αυλή.
V Ελεύθερες δραστηριότητες.
V Οργανωμένες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
V Παραμύθι.
12.00-12.30 V Πλύσιμο/Μεσημεριανό φαγητό.
12.30-14.30 V Οργανωμένες δραστηριότητες.
V Ομαδικά παιχνίδια.
V Προβολές – κουκλοθέατρο.
V Δραματοποιήσεις.
14.30-15.00 Αναχώρηση παιδιών.
Το πλάνο είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό.

 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Από το Νομικό Πρόσωπο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της υγείας, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι για τα παιδιά ή να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Για το λόγο αυτό οι γονείς έχουν υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με τις Υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και συγκεκριμένα:

♦♦♦ Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν και το παιδί παραμένει εκτός του Σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του.

♦♦♦ Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Υπεύθυνη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.

♦♦♦ Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ειδοποιείται ο Παιδικός Σταθμός και το παιδί παραμένει για ένα τριήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριασθεί.

 • Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού πχ ατυχήματος ειδοποιείται από την Υπεύθυνη του Σταθμού άμεσα η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και οι γονείς του παιδιού.

♦♦♦ Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων κλπ τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα του προσωπικού των Σταθμών, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό έλεγχο και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Τους Παιδικούς Σταθμούς επισκέπτεται παιδίατρος που παρακολουθεί τα παιδιά και τηρεί ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά και με πληρότητα από το Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με επιλεγμένο διαιτολόγιο που καταρτίζεται από τον παιδίατρο.

Η διατροφή των παιδιών, αποτελεί μέρος του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετέχουν σε αυτή όλα τα παιδιά.

Στο Σταθμό δεν επιτρέπονται τσίχλες, γαριδάκια, καραμέλες κ.λ.π. γιατί εκτός του ότι είναι ανθυγιεινά, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος όταν βρίσκονται στις τσέπες ή στις τσάντες τους.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Παρακαλούμε να:

Ντύνετε τα παιδιά σας με άνετα ρούχα, κατά προτίμηση φόρμες. Θα πρέπει να αποφεύγεται να τους φοράτε τιράντες, ζώνες, παπούτσια με κορδόνια, καδένες – σκουλαρίκια γιατί αφ’ ενός υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και αφετέρου εμποδίζουν τα παιδιά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Παιδικού Σταθμού και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κρίνεται απαραίτητη.

♦♦♦ Οι γονείς κάθε δύο χρόνια εκλέγουν εκπρόσωπο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

♦♦♦ Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε τακτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.

♦♦♦ Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που οργανώνει το Κέντρο.

 

Η καταβολή των «τροφείων» γίνεται μια φορά τον μήνα, αν είναι δυνατόν στις πρώτες δέκα  ημέρες του μήνα, στην Τράπεζα Πειραιώς και στον λογαριασμό GR 74017227800052780835283345278-083528-334  του  Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης κοινωνικής Προστασίας &  Παιδείας  του Δήμου Σκύδρας. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του  νηπίου και ως αποδέκτης το Ν.Π.Δ.Δ. Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του Σταθμού.

Καμία οικονομική δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών.

 1. Η οικονομική συνεισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα, από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου 2022. Σε περίπτωση διαγραφής για οποιοδήποτε λόγο δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά που έχει καταβληθεί.
 2. Το ποσό των τροφείων είναι 40.00 ευρώ για το κάθε παιδιά και 50ευρώ για τα δυο παιδιά.50 ΕΥΡΩ για το κάθε βρεφος

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Ν.Π. ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

♦♦♦ Αίτηση του γονέα με την οποία θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.

♦♦♦ Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και δεν καταβάλλει τα αναλογούντα τροφεία.

♦♦♦ Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του ωραρίου και τους όρους λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

 • Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενημέρωση με τους γονείς.

♦♦♦ 6. Όταν οι γονείς χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, δεν καταβάλλουν τη οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την ημερομηνία που υποχρεούνται σε καταβολή αυτής, και αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση τους.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ                                                                                                          

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ