• ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
  Σκύδρα, Σεβαστιανά, Ριζό , Καλή, Καλύβια και   Μάνδαλο
 • ΕΞΙ ΚΑΠΗ
  Αρσένι, Σεβαστιανά, Σκύδρα, Καλύβια, Λιποχώρι, Πετριά
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Παύλου Μελά 40 – Σκύδρα
 • ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
  (Σκύδρα, Πετριά, Λιποχώρι και Καλή
 • ΚΔΑΠ στο Αρσένι
 • ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ