Ημερησιο προγραμμα απασχολησης

7:45 – 9:00       Υποδοχή των νηπίων.

                         Απασχόληση  με  οικοδομικό  –  κατασκευαστικό  ή

                         παιδαγωγικό  υλικό, συμβολικό παιχνίδι στις παιδαγωγικές

                         γωνίες δραστηριοτήτων.

9:00 – 9:15      Τακτοποίηση της τάξης.

                         Προετοιμασία των παιδιών για το πρωινό

                         ( τουαλέτα- ατομική υγιεινή)

9:15 – 9:45       Πρωινή προσευχή – Πρωινό.

10:00 – 10:30   Μουσικοκινητικές – ρυθμικές δραστηριότητες-

                          γυμναστική  -ασκήσεις χώρου- ομαδικά παιχνίδια.

10:30 – 11:00   Συζήτηση-Συναισθηματικές ανταλλαγές μεταξύ των

                          παιδιών και της Νηπιαγωγού.  Παράλληλα  ή

                          μεμονωμένα  εργαστήρια  ζωγραφικής,

                          Κολλητικής,  πηλοπλαστικής,  κουκλοθέατρου,

                          δραματοποίησης,  θεατρικού  παιχνιδιού.

11:00-12:00     Ψυχοκινητικές και αισθητηριακές ασκήσεις.

                         Προανάγνωση – προγραφή- προαρίθμηση.

                         Παιχνίδια  αντιληπτικής ικανότητας.

                         Διάλειμμα στην αυλή.

                         Ελεύθερη απασχόληση στις γωνίες.

12:00-13:00     Μεσημεριανό φαγητό.

                         Ατομική υγιεινή μετά το φαγητό.

13:00-13:30     Παραμύθι – προβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

13:30-14:00     Σταδιακή αποχώρηση νηπίων.

14:00-14:30   Τακτοποίηση τάξης – Αποχώρηση