logonew

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σκύδρας απο τις 16/03/2021 εως τις 21/03/20231  σύμφωνα με το ΦΕΚ 996/ τΒ΄/13-03-2021

Screenshot_2020-05-05-16-26-42

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

Αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφες  μαζί με τα συνημμένα δικαιολονητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης κοινωνικής Προστασίας &  Παιδείας  του Δήμου Σκύδρας  για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 10-­5-2020 έως 31-05- 2020 θα γίνονται στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κενεντυ 1 , καθώς και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς .                              (Εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού δύναται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πέραν της 31-05-2020)

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2381088540

Email: edpsskydras@hotmail.com

Στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται παιδιά δημοτών και κατοίκων από 2,5 ετών, δηλαδή 30 μηνών έως την ηλικία που εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

γ) Τα νήπια τα εγγεγραμμένα στους Παιδικούς σταθμούς επανεγγράφονται, την επόμενη σχολική χρονιά υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου οι γονείς καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στην οικογενειακή τους κατάσταση.

δ) στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά από 9 μηνών έως 2,5 χρονών ηλικία εγγραφής στο νηπιακό τμήμα .

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ).

Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων όσον αφορά τα αποτελέσματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux),όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων. Και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας του παιδιού όπου να φαίνονται τα εμβόλια  που έχει κάνει και οπωσδήποτε το Ε.Μ.Μ.R (Ιλαράς ερυθράς παρωτίτιδας )
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
 5. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη.

Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη .

Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι:Αντίγραφο

πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

Ανεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018 που αφορά εισοδήματα έτους 2017. Kαι την δήλωση εισοδήματος (Ε1) του προηγούμενου έτους.
 2. Λογαριασμός Δ.Ε.Η., ή Ο.Τ.Ε. (ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας).

8.Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις,                           πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.

 1. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας(αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

10 .Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης                                     παραμονής(φωτοτυπία) και τωνδύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φοροδιατάξεις.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ                                                                                                             Ο 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

logonew

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφες  μαζί με τα συνημμένα δικαιολονητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης κοινωνικής Προστασίας &  Παιδείας  του Δήμου Σκύδρας  για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 10-­5-2019 έως 31-05- 2019 στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κενεντυ 1 καθώς και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς .

Στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται παιδιά δημοτών και κατοίκων από 2,5 ετών, δηλαδή 30 μηνών έως την ηλικία που εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

γ) Τα νήπια τα εγγεγραμμένα στους Παιδικούς σταθμούς επανεγγράφονται, την επόμενη σχολική χρονιά υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου οι γονείς καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στην οικογενειακή τους κατάσταση.

δ) στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά από 8 μηνών εως 2,5 χρονών ηλικία εγγραφής στο νηπιακό τμήμα .

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ).

Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων όσον αφορά τα αποτελέσματα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ_________________

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux),όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων. Και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας του παιδιού όπου να φαίνονται τα εμβόλια  που έχει κάνει και οπωσδήποτε το Ε.Μ.Μ.R (Ιλαράς ερυθράς παρωτίτιδας )
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
 5. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη.

Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη .

Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι:Αντίγραφο

πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

Ανεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018 που αφορά εισοδήματα έτους 2017. Kαι την δήλωση εισοδήματος (Ε1) του προηγούμενου έτους.
 2. Λογαριασμός Δ.Ε.Η., ή Ο.Τ.Ε. (ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας).

8.Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.

 1. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας(αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

10 .Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής(φωτοτυπία) και τωνδύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φοροδιατάξεις.

 

DSC01032

«ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ 2018»

Tο άναμμα του δέντρου πραγματοποιήθηκε και φέτος  στις 9 Δεκεμβρίου 2018  από την Δήμαρχο Σκύδρας κα Ιγνατιάδου Αικατερίνη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της Δημάρχου υπό τους ήχους της φιλαρμονικής ,

DSC01024DSC01017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01007

DSC01034

Ακολούθησαν οι ζογκλέρ οι διασκεδαστές ,το μοίρασμα των δώρων από τον Αι Βασίλη , ο πλούσιος  μπουφές  και τα υπέροχα βεγγαλικά .

 

 

 

 

 

DSC01029

DSC01011Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε και φέτος,  δίνοντας θερμά συγχαρητήρια για την πλούσια και άψογη οργάνωση .

 

 

 

 

 

 

Η οργάνωση της εκδήλωσης έγινε  από το Ν.Π.Δ.Δ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π Σκύδρας και τον πρόεδρο του κο Σουρουτζίδη  Στυλιανο.

DSC01009

DSC01013

DSC01039

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018-2019 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ

 

DSC01044DSC01040

DSC01041

DSC01042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

received_189852175300027

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ Δ.Δ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

     Συνεχίζονται οι ομιλίες που διοργανώνουν το Βοήθεια στο Σπίτι (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π ) και το Κέντρο Υγείας Σκύδρας.

20181205_10205720181205_102430

 

 

 

 

 

 

 

 

Τη Τετάρτη 05-12-2018 και τη Δευτέρα 10/12/2018 ώρα 10:00 π.μ πραγματοποιήθηκαν η 3η  και η 4η ομιλία στα πλαίσια του Εθνικού πιλοτικού προγράμματος  και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ 2018 με θέμα:«Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος» (στομάχου, παχέως εντέρου, παγκρέατος) στα Κ.Α.Π.Η των Δ.Δ. Αρσενίου και Σεβαστειανών  του Δήμου Σκύδρας αντίστοιχα.

 

 

20181205_10245920181205_102323

 

Μετά την ομιλία  ακολούθησε συζήτηση των επαγγελματιών υγείας με τον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση , ενώ έγινε και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού επί του θέματος .

 

 

 

received_771437403237301received_290964321536439

 

προγραμμα ηπιόνη 2018 ομιλίες 039

Ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ομιλίες από το Κ.Α.Π.Η Δήμου Σκύδρας με θέμα: «Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος».

Στo πλαίσιo του «Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ» με θέμα για το 2018 «Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος» το Κ.Α.Π.Η Δήμου Σκύδρας οργάνωσε και πραγματοποίησε ενημερωτικές ομιλίες όλο τον μήνα Νοέμβριο, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι μεγάλη.

 

προγραμμα ηπιόνη 2018 ομιλίες 033

προγραμμα ηπιόνη 2018 ομιλίες 013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα τον ομιλιών είχε ως εξής:

-Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00΄το πρωί στο χώρο του Κ.Α.Π.Η Σκύδρας.

-Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:30΄το απόγευμα στο χώρο του Κ.Α.Π.Η Δάφνης.

-Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:30΄το απόγευμα στο χώρο του Κ.Α.Π.Η Πετριάς.

-Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:30΄το απόγευμα στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος Καλής.

Στόχος των ομιλιών ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών για τα είδη νεοπλασίας του πεπτικού συστήματος (στομάχου, παχέος εντέρου, παγκρέατος), την πρόληψη και την ορθή αντιμετώπιση αυτών.

Την ενημέρωση επίσης των οικογενειών των πασχόντων σε θέματα φροντίδας και εξυπηρέτησης αυτών, καθώς και την διενέργεια ιατρικών παρεμβάσεων που μπορούν να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του κινδύνου για ύπαρξη προκαρκινικών καταστάσεων (πολύποδες παχέος εντέρου, λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, ατροφική γαστρίτιδα και εντερική μεταπλασία, κτλ) μέσω έγκυρων ερωτηματολογίων, αλλά και επί ενδείξεων διενέργεια εξετάσεων που καλύπτονται με συνταγογράφηση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

προγραμμα ηπιόνη 2018 ομιλίες 032 Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για θέματα υγείας που τον αφορούν συμμετέχοντας στις δράσεις αυτές.

Οι διοίκηση του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π και ο πρόεδρος του Σουρουτζίδης Στυλιανός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το προσωπικό του Κ.Α.Π.Η για την άψογη διοργάνωση των ομιλιών, τον γενικό οικογενειακό ιατρό συνεργαζόμενο με το Κ.Α.Π.Η κ. Νικόλαο Καλαϊτζόγλου, το προσωπικό των προγραμμάτων κοινωνικής μεριμνάς Πετριάς και Καλής καθώς και της κυρίες της Καλής για την φιλοξενία με τα πλούσια εδέσματα που προσέφεραν σε όλους τους παρευρισκομένους.

 

 

Η ενημέρωση θεμάτων υγείας θα είναι συνεχής μέσα από της δομές του Κ.Α.Π.Η και θα αφορούν όλους.

DSC00989

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΡΙΖΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Τη Δευτέρα 26-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ πραγματοποιήθηκε η 2η ομιλία στα πλαίσια του Εθνικού πιλοτικού προγράμματος  και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ 2018 με θέμα:«Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος» (στομάχου, παχέως εντέρου, παγκρέατος).

DSC00988

DSC00994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00992 ANTIGR

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π  Σκύδρας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σκύδρας , ενώ έχει προγραμματιστεί μια σειρά ομιλιών στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σκύδρας προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν  οι πολίτες ,  αλλά και να αξιολογηθούν οι παράγοντες κινδύνου για την ύπαρξη προκαρκινικών καταστάσεων και στη συνέχεια να παραπεμφθούν στις ανάλογες υπηρεσίες υγείας.

Για το λόγο αυτό διενεργήθηκαν από τους επαγγελματίες υγείας mini test.

 

DSC00977

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 21-11-2018  στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Προφήτη Ηλία Σκύδρας η 1η ομιλία με θέμα : «Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος ,  Διατροφή και Άσκηση»

DSC00969

DSC00974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομιλία  διοργανώθηκε από το Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π Σκύδρας (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  ) σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σκύδρας (Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας)  στα πλαίσια του προγράμματος  και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ   2018.

 

DSC00978

DSC00966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το θέμα και συμπλήρωση ερωτηματολογίων με σκοπό τον γρήγορο έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων και παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραπάνω ασθενειών.

Θα ακολουθήσουν και άλλες ομιλίες στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σκύδρας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

00

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

untitled-2-copyskydra-2-e1472714953947

Στα πλαίσια του Εθνικού πιλοτικού προγράμματος  και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ  που για το έτος 2018 αφορά στους Ca του πεπτικού, το Κέντρο Υγείας Σκύδρας (Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας)  σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π ( Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  Σκύδρας ), διοργανώνει πρόγραμμα με θέμα: «Πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος» (στομάχου, παχέως εντέρου, παγκρέατος).

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  εδώ:

Ο καρκίνος γενικά είναι μία νόσος της τρίτης ηλικίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% των περιπτώσεων νεοπλασιών διαγιγνώσκονται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο καρκίνος αποτελεί την πρώτη αιτία απώλειας ζωής για τα άτομα ηλικίας 65 έως 74 ετών και την δεύτερη αντίστοιχα αιτία για τις ηλικίες 75 έως 84 ετών. Ιδιαίτερα, οι νεοπλασίες του πεπτικού συστήματος, όπως είναι ο καρκίνος του στομάχου, του παχέος εντέρου και του παγκρέατος, εμφανίζονται με σημαντικά αυξημένη συχνότητα στις ηλικίες άνω των 65 ετών, αποτελούν δηλαδή κυρίως νόσους της τρίτης ηλικίας.

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος διαρκεί από  19/11/18 έως 19/12/2018. Το παραπάνω το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει στην :

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών για τα είδη νεοπλασίας του πεπτικού συστήματος, (στομάχου, παχέως εντέρου, παγκρέατος), έγκαιρη διάγνωση και πρωτογενή πρόληψη

 

 • Διενέργεια παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν αξιολόγηση του κινδύνου για ύπαρξη προκαρκινικών καταστάσεων,  μέσω έγκυρων ερωτηματολογίων

 

 • Συστηματική παραπομπή και διαχείριση των περιστατικών αυτών σε υπηρεσίες υγείας.Οι επαγγελματίες υγείας που θα συμμετέχουν  είναι : επισκέπτριες υγείας, νοσηλεύτριες, κοινωνικοί  λειτουργοί.

πεπτικο

Το πρόγραμμα θα περιέχει:

 1. Ομιλία – ενημέρωση με θέμα: « Πρόληψη Καρκίνων Πεπτικού Συστήματος »
 2. Θα ακολουθήσει συζήτηση και τυχόν απορίες που θα προκύψουν
 3. Όσοι ενδιαφέρονται θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγια
 4. Διανομή ενημερωτικών εντύπων

 

 

 

DSC00403DSC00636

 

 

Για τον μήνα Νοέμβριο 2018  η ομάδα θα επισκεφθεί  τα εξής Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου Σκύδρας  στις εξής ημερομηνίες:

 • 21 /11/2018 Προφήτης Ηλίας
 • 26 /11/2018 →  Ριζό

 

 

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2018 :

05/12/2018  Αρσένι

10/12/2018  → Σεβαστειανά

14/12/2018  Λιποχώρι

17/12/2018  → Καλύβια

Πληροφορίες :  2381351999 – Βοήθεια στο Σπίτι

2382351030 – Κέντρο Υγείας

 

                                                                                                               

 

Κυπαρίσση Γιαννούλα,  Δ/ντρια  Κ.Υ.Σκύδρας

Σουρουτζίδης  Στυλιανός, Πρόεδρος  Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π

Τσίπκα Θεοδώρα,  Πρ/νη  Γρ. Κοινωνικής Φροντίδας